WSPARCIE W STARCIE

Jeżeli zastanawiasz się nad rozpoczęciem własnej działalności, ale nie wiesz jeszcze skąd wziąć na to kapitał – powinieneś zainteresować się Programem „Wsparcie w starcie”. Niezbędne środki w kwocie do 97 000zł na podjęcie działalności gospodarczej są na wyciągnięcie ręki. Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,44% w skali roku. Środki mogą być przeznaczone na wydatki związane z uruchomieniem działalności gospodarczej.

MIKROPOŻYCZKA

Pożyczka udzielana jest z przeznaczeniem na rozpoczęcie działalności gospodarczej osobom, które:
- ukończyły 30 lat i zamieszkują na terenie województwa podlaskiego,
- bezrobotnych, poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo,
- znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy,
- odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,
- osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych, pracujący w ramach umów cywilno-prawnych,
- imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia) i reemigranci.

POŻYCZKI UNIJNE

Pożyczki unijne to świetna alternatywa dla kredytów bankowych. Cechują się one niskim oprocentowaniem. Środki mogą być przeznaczone na zakup lub modernizację środków trwałych: maszyn, urządzeń, środków transportu, zakup lub remont nieruchomości, zakup surowców, materiałów do produkcji lub towarów handlowych związanych z rozwojem przedsiębiorstwa. Expert Consulting zapewnia wsparcie przy przygotowaniu dokumentacji potrzebnej do uzyskania finansowania.