Polityka prywatności

Polityka prywatności:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Expert Consulting Agnieszka Dębicka z siedzibą w Białymstoku, ul. Transportowa 13/63, 15-339 Białystok, wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem REGON 200335480, NIP 5441335838.
 2. W sprawach dotyczących Państwa danych osobowych prosimy kontaktować się poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres biuro@expert-consulting.pl lub pisma na adres siedziby Administratora.
 3. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
  • zawarcia i wykonania umowy pośrednictwa finansowego z Administratorem danych – podstawą przetwarzania jest zawarta z Państwem umowa;
  • proponowania produktów i usług podmiotów współpracujących z Expert Consulting, w szczególności w ramach pośrednictwa polegającego na przedstawianiu ofert kredytowych;
  • marketingu bezpośredniego produktów lub usług za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej – podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda;
 4. Na podstawie przekazanych przez Państwa danych, w tym danych osobowych, możemy przygotowywać oferty dostosowane do Państwa potrzeb.
 5. Państwa dane osobowe mogą być przez nas bezpośrednio pozyskane od Państwa w trakcie wizyty w oddziale lub za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej. Mogą zostać także pozyskane od innych podmiotów, gdy wyrazili Państwo taką zgodę.
 6. Przysługuje Państwu prawo:
  • dostępu do treści danych oraz ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą następujące podmioty:
 • banki, w których będziecie się Państwo ubiegać o kredyt,
 • fundusze lub inne instytucje pozabankowe w których będziecie się Państwo ubiegać o pozyskanie finansowania.
 1. Ponadto odbiorcami danych osobowych będą instytucje upoważnione z mocy prawa.
 2. W każdej chwili mogą się do nas Państwo zwrócić z wnioskiem o udzielenie informacji w zakresie podmiotów, którym udostępniliśmy dane na podstawie Państwa zgody.
 3. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 4. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane:
 • w zakresie umów pośrednictwa finansowego dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy pośrednictwa lub równy okresowi przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem umowy pośrednictwa finansowego zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa – w zależności, który z tych okresów jest dłuższy;
 • w przypadku udzielenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub na kontakt telefoniczny w celu przedstawienia oferty – do czasu wycofania przez Państwa zgody bądź zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.
 • w zakresie nawiązania kontaktu przez Administratora danych na Państwa życzenie – przez okres zgodny z terminami wskazanymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.