📞︎ 693 408 160;
📞︎ 505 667 170;
📞︎ 602 838 230;
ul. Sienkiewicza 49 lok. 115,
15-002 Białystok
biuro@expert-consulting.pl
odpowiemy w ciągu doby

CEL

Celem działania jest wpieranie przedsiębiorstw w transformacji zwiększającej ich efektywność energetyczną poprzez modernizację infrastruktury, w tym również poprzez inwestycje w nowe lub ulepszone produkty lub procesy.

W ramach działania przedsiębiorcy będą mogli realizować inwestycje na rzecz szerokorozumianej efektywności energetycznej, w tym związane z energooszczędnością lub zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne.

Wsparcie publiczne stanowi premia ekologiczna – dofinansowanie stanowiące refundację części kapitałowej kredytu ekologicznego przeznaczonego na pokrycie kosztów kwalifikowanych, poniesionych przez beneficjenta na realizację powyższej inwestycji.

NA CO

  • zakup lub wytworzenie środków trwałych,
  • zakup robót i materiałów budowlanych

(w celu modernizacji, adaptacji budynków, poprawy ich efektywności energetycznej),

  • zakup specjalistycznego oprogramowania,
  • zakup oraz instalacja OZE,
  • koszty specjalistycznych usług doradczych niezbędnych do prawidłowego wdrożenia inwestycji.

PROCEDURA WNIOSKOWANIA O ŚRODKI

  1. Złożenie wniosku do banku komercyjnego celem udzielenia kredytu ekologicznego i zawarcie warunkowej umowy kredytowej.
  2. Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu do BGK celem przyznania premii ekologicznej (dotacji).
  3. Zawarcie umowy kredytowej z bankiem komercyjnym.
  4. Podpisanie umowy dofinansowania projektu.
  5. Wypłata premii ekologicznej przez BGK.

POZIOM DOFINANSOWANIA

Maksymalny poziom dofinansowania UE w projekcie: 70%.

.