📞︎ 693 408 160;
📞︎ 505 667 170;
📞︎ 602 838 230;
ul. Sienkiewicza 49 lok. 115,
15-002 Białystok
biuro@expert-consulting.pl
odpowiemy w ciągu doby

Podlaskie

   I. PODSTAWOWE PARAMETRY  

 • Dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw, działających na terenie podlaskiego
 • Maksymalna wysokość finansowania 150 000,00 PLN netto
 • Wkład przedsiębiorcy 15% wartości netto
 • Realizacja działań maksymalnie 12 miesięcy, ale nie dłużej niż 31 grudnia 2025 r.
 • Finansowanie wydatków w kwotach netto

   II. OBSZARY DOFINANSOWANIA  

 • Zakup oprogramowania branżowego i zaawansowanego niezbędnych do cyfryzacji przedsiębiorstw w obszarze produkcji, procesów, produktów, usług oraz modelu biznesowego (B2B, B2C, B2E)
 • Koszt usług niezbędnych do wdrożenia rozwiązania cyfrowego
 • Wdrożenie innowacyjnych procesów biznesowych lub dodatkowo innowacyjnych produktów lub usług,
 • Wykorzystanie sztucznej inteligencji
 • Zakup niezbędnych środków trwałych do cyfryzacji przedsiębiorstw w obszarze produkcji, procesów, produktów, usług oraz modelu biznesowego (B2B, B2C, B2E),
 • Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w przedsiębiorstwach (jako element przedsięwzięcia).

 

   III. WYMAGANIA:  

 • Bonem sfinansować można jedynie specjalistyczne rozwiązania cyfrowych „szyte na miarę”, wykluczone będą proste inwestycje z obszaru wdrażania technologii cyfrowych o mniej specjalistycznym charakterze, np. system operacyjny, oprogramowanie biurowe, księgowe.
 • Konieczne jest wykazanie związku pomiędzy realizowanym przedsięwzięciem, a celem rozwojowym przedsiębiorstwa, mającym odzwierciedlenie w zwiększeniu rynkowej konkurencyjności np. poprzez zwiększenie sprzedaży, zwiększenie zysku lub zwiększenie zatrudnienia.
 • Przedsięwzięcie powinno być ukierunkowane na wprowadzenie innowacji biznesowej, produktowej lub procesowej 

    IV. PREFERENCJE DLA:

przedsiębiorców, którzy działają w obszarach zaliczanych do rdzenia inteligentnych specjalizacji województwa podlaskiego, określonych w „Planie rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje
województwa podlaskiego na lata 2021-2027+ (RIS3 2027+)”,
który stanowi Załącznik do Uchwały Nr 236/4257/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 24 listopada 2021 r.:

 

Przemysł rolno-spożywczy i sektory powiązane łańcuchem wartości oraz ICT w powiązaniu z sektorem

– wydajne rolnictwo i precyzyjna produkcja roślinna i zwierzęca

– przemysł spożywczy, w szczególności produkcja i przetwórstwo mleka

– systemy monitorowania wydajności i jakości w produkcji roślinnej, zwierzęcej i przetwórstwie mleka

– żywność wysokiej jakości, żywność tradycyjna, biożywność

– logistyka i dystrybucja na potrzeby sektora

– wykorzystanie surowców rolniczych na cele niespożywcze

– inne powiązane

Przemysł metalowo-maszynowy, szkutniczy i sektory powiązane łańcuchem wartości oraz ICT w powiązaniu
z sektorem

– przetwórstwo metali

– produkcja maszyn i urządzeń, w szczególności na potrzeby rolnictwa, budownictwa, leśnictwa
i przemysłu spożywczego

– produkcja statków i łodzi z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów, konstrukcji i oprzyrządowania

– robotyka, przemysł 4.0

– inne powiązane

Sektor medyczny, nauki o życiu i sektory powiązane łańcuchem wartości oraz ICT w powiązaniu z sektorem

– diagnostyka chorób cywilizacyjnych

– genetyka i biologia molekularna

– wytwarzanie produktów leczniczych

– nowoczesne metody terapii, w tym leczenia bezpłodności

– technologie inżynierii medycznej, biotechnologia/bioinformatyka

– medycyna regeneracyjna, srebrna gospodarka

– rehabilitacja, fizykoterapia, turystyka zdrowotna

– implanty medyczne

– technologie sensorowe oraz robotyka w medycynie, Internet rzeczy w medycynie

– inne powiązane

Ekoinnowacje, nauki o środowisku i sektory powiązane łańcuchem wartości oraz ICT w powiązaniu z sektorem

– ekoinnowacje

– ekorozwój (np. inżynieria ekologiczna, badania nad bioróżnorodnością, ekoturystyka)

– rolnictwo i przetwórstwo ekologiczne

– zrównoważone pozyskiwanie i przetwarzanie drewna oraz innych surowców

– OZE w modelu rozproszonym, produkcja urządzeń do wytwarzania energii z OZE, pozyskiwanie energii z odpadów
z wyłączeniem działalności wyrządzających poważne szkody GOZ

– budownictwo ekologiczne, zasobo- i energooszczędne, produkcja domów prefabrykowanych, produkcja
na potrzeby budownictwa, automatyzacja i robotyzacja procesów w budownictwie proekologicznym

– gospodarka obiegu zamkniętego (GOZ)

– projektowanie zrównoważone

– technologie efektywności energetycznej

– systemy zarządzania, sterowania i monitorowania w zakresie ekoinnowacji

– rozwiązania dla elektromobilności i zasilania pojazdów paliwami alternatywnymi

– rozwiązania wykorzystujące technologie wodorowe

– systemy zarządzania wodą

– inne powiązane