📞︎ 693 408 160;
📞︎ 505 667 170;
📞︎ 602 838 230;
ul. Sienkiewicza 49 lok. 115,
15-002 Białystok
biuro@expert-consulting.pl
odpowiemy w ciągu doby

Pożyczka na cyfryzację

podlaskie

I.   PODSTAWOWE PARAMETRY

o   Maksymalna wartość pożyczki: 1 500 000,00 PLN.

o   Maksymalny okres spłaty: 84 miesiące (7 lat).

o   Maksymalna karencja w spłacie kapitału: 6 miesięcy, przy czym karencja nie wydłuża okresu spłaty.

o   Jeden przedsiębiorca może otrzymać więcej niż jedną pożyczkę, przy czym ich łączna wartość nie może przekroczyć kwoty 1 500 000 PLN.

o   Oprocentowanie jest stałe w całym okresie spłaty pożyczki i wynosi 2% w skali roku.

o   Prowizja za sukces: 4-6% uzależniona od wartości przyznanej pożyczki, jednak nie mniej niż 6 000 PLN.

o   Pożyczka może być finansowana w 100% w ramach inwestycji – brak wymaganego wkładu własnego.

o   Wydatkowanie środków z pożyczki musi zostać udokumentowane w terminie 90 dni po uruchomieniu. W wyjątkowych przypadkach termin może zostać wydłużony o kolejne 90 dni.

o   Pożyczka finansuje wydatki w kwotach brutto, tj. z podatkiem VAT.

o   Pożyczka jest objęta pomocą de minimis.

o   Przedsięwzięcie finansowane pożyczką musi być zlokalizowane na terenie Polski Wschodniej

o   Decyzja o przyznaniu pożyczki jest podejmowania w oparciu o:

·       ocenę zdolności Przedsiębiorcy do całkowitej spłaty zobowiązania oraz

·       przedstawionego zabezpieczenia.

o   Zabezpieczenie pożyczki może stanowić nieruchomość lub/i środki trwałe o wartości minimalnej 150% wysokości wnioskowanej pożyczki.

 II.   PRZEZNACZENIE POŻYCZKI

 

o   CEL INWESTYCYJNY –   wspierane będą inwestycje firm dotyczące zwiększenia zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Pożyczki mogą finansować następujący typ Inwestycji Końcowych:

·       wdrażanie, rozbudowa i unowocześnienie systemów informatycznych – wspierane procesy informatyzacji wewnętrznej przedsiębiorstw oraz wykorzystania najnowszych osiągnięć technologicznych i organizacyjnych dla wprowadzania procesów modernizacyjnych, wspomagać będą bieżącą działalność firm (B2E);

·       cyfryzacja produkcji, procesów w przedsiębiorstwie;

·       operacje przyczyniające się do rozwoju produktów i usług opartych na TIK (e-biznes) – np. przez zakup sprzętu, oprogramowania, usług doradczych umożliwiających wprowadzenie nowej e-usługi, wykorzystanie TIK w relacjach pomiędzy przedsiębiorcą a klientem końcowym (B2C), sprzedaż produktów i usług w internecie;

·       zastosowanie TIK w rozwoju i poprawie efektywności działalności m.in. poprzez wsparcie rozwoju współpracy między przedsiębiorstwami (B2B), automatyzację procesów biznesowych i wymiany danych;

·       podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa (jako element inwestycji);

 

o   CEL OBROTOWY

 Finansowanie kapitału obrotowego jest możliwe do wysokości 50% pożyczki, przy czym jego przeznaczenie musi być bezpośrednio związane z realizacją inwestycji.